Ћир > Филателија > ИЗДАЊА ИЗ 2011. ГОДИНЕ
ИЗДАЊА ИЗ 2011. ГОДИНЕ

Дивље животиње 20.04.2011

Мотив:дивљи зец
Каталошки број:524
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.10 КМ
Тираж:300 000

ТАБАК
Назив издања:Дивље животиње
Датум издања:20.04.2011
Аутор:Никола Заклан/Небојша Ђумић/Божидар Дошеновић
Врста издања:редовно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:100 комада
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:ФОРУМ Нови Сад

Мотив:ласица
Каталошки број:525
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.20 КМ
Тираж:300 000

ТАБАК
Мотив:видра
Каталошки број:526
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.50 КМ
Тираж:100 000

ТАБАК
Мотив:рис
Каталошки број:527
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:100 000

ТАБАК
Назад
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Издање из 2011. године
Ћир > Филателија > Издање из 2011. године  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
test