Ћир > Филателија > ИЗДАЊА ИЗ 2011. ГОДИНЕ
ИЗДАЊА ИЗ 2011. ГОДИНЕ

Фауна - птице Бардаче 10.05.2011

Мотив:Патка риђоглавка
Каталошки број:528
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

ТАБАК
Назив издања:Фауна - птице Бардаче
Датум издања:10.05.2011
Аутор:Горан Дујаковић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:20+5
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:ФОРУМ Нови Сад

Мотив:Водомар
Каталошки број:529
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

ТАБАК
Мотив:Црвенокљуни или грбави лабуд
Каталошки број:530
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

ТАБАК
Мотив:Црногрли гњурац
Каталошки број:531
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 КМ
Тираж:20 000

ТАБАК
Назад
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Издање из 2011. године
Ћир > Филателија > Издање из 2011. године  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
test