Ћир > Услуге
Ћир > Услуге

Услуге

Поштанске услуге су скуп поштанских услужних дјелатности које подразумијевају пријем, отпрему, превоз, приспјеће и уручење поштанских пошиљака, као и друге услуге утврђене Номенклатуром поштанских услуга.

Поштанске пошиљке су писмоносне пошиљке и упутнице у класичној и електронској форми и пакети на којима је означена адреса или пошиљке које су на други начин означене тако да се непосредно може утврди прималац.

Поштанске услуге обухватају универзалне поштанске услуге, финансијске поштанске услуге и остале поштанске услуге.

Универзалне поштанске услуге су услуге које морају бити организоване под једнаким условима за све корисника поштанских услуга на подручју које покривају Поште Српске, а обухватају пренос:

а) писмоносних пошиљака до 2 кг,
б) пакетских пошиљака до 31.5 кг,
в) поштанских и телеграфских упутница у класичној и електронској форми и исплате новчаних дознака на кућну адресу,
г) директне поште,
д) посебних услуга које се нуде уз писмоносне и пакетске пошиљке и упутнице
ђ) отворених поштанских пошиљке прилагођених и намијењених слијепим лицима (секограма), до седам кг.

Резервисане поштанске услуге су дио универзалних поштанских услуга које могу пружати искључиво јавни поштански оператери (у Републици Српској само Поште Српске а.д. Бањалука), а обухватају пренос:

  • писмоносних пошиљака до 1000 гр,
  • тисковина, новина и часописа,
  • пакетских пошиљака до 10 кг,
  • поштанских и телеграфских упутница у класичној и електронској форми и исплате новчаних дознака на кућну адресу,
  • директне поште - адресоване,
  • курирске услуге уколико износ поштарине није десет пута већи од обичне поштарине,
  • препоручених и вриједносних пошиљака, без обзира на масу и
  • судских писама и писама по управном и прекршајном поступку, без бзира на масу.
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Услуге