Ћир > Услуге > Физичка лица > default

Брза Пошта

Брза пошта је врста поштанске услуге која вам омогућава најбржи и најсигурнији пренос поштанских пошиљака на комплетном подручју Босне и Херцеговине, а у оквиру прописаних рокова преноса.
Пошиљке Брзе поште су регистроване пошиљке које се примају уз попуњен пријемни образац (Адресница) и могу се примити као пошиљке са или без означене вриједности, као откупне пошиљке и пошиљке са повратницом.
Максималне димензије пошиљка Брзе поште су:

  • За подручје Републике Српске највећа дозвољена дужина једне странице пошиљке  Биз експреса износи 250 cm, а збир дужине, ширине и висине је 300 cm. За подручје Федерације максимална димензија пошиљке  Биз експреса је 120х80х100 cm.
  •  Пошиљка Биз експреса за подручје Федерације може бити максималне масе до 50 kg. У случају када је садржај пошиљке недјељив, маса пошиљке може бити и већа од 50 kg за подручје Републике Српске.
  • За кабасте пошиљке и све пошиљке чији габарити прелазе у збиру дужине, ширине и висине 140 cm, а које гласе за подручје Федерације БиХ, обрачун поштарине врши се на основу запреминске масе пошиљке ако је већа од њене стварне масе.
  • Запреминска маса израчунава се по стандардној IATA формули: Дужина x Ширина x Висина (у cm)/5000= Запреминска маса (у kg).
  • За пошиљке Брзе поште у међународном саобраћају  највећа димензија је 150 cm и маса до 30 kg.

Сервис Брза пошта можете користити за слање  писаних саопштења, документа, робе, као и других предмета, осим оних за које важе законске забране. Одговорност за слање забрањених предмета сносите сами.

 У зависности од рока уручења пошиљака  Услуга Брзе поште може бити:

а) Услуга "Уручење сутра"
Са роком уручења пошиљака до 15 часова наредног радног дана, ако су пошиљке
примљене до одређеног времена претходног дана;

б) Услуга "Уручење данас"
Са роком уручења пошиљака до 20.00 часова истог дана, ако су пошиљке примљене
до одређеног времена;

ц) Услуга "Уручење одмах"
Са роком уручења пошиљака до 3 сата на подручју града од момента пријема;

д) Збирна пошиљка - најмање двије појединачне пошиљке од једног пошиљаоца за једног примаоца. Збирну пошиљку за подручје Федерације чине највише три појединачне пошиљке у склопу једне збирне, за РС нема ограничења. Минимална маса 5 kg у збиру, максимална маса 500 kg.

е) Позивница
Услуга пријема више од 5 пошиљака (позивница, честитки, наградних купона и сл.)
масе до 50 gr.

У обавези сте да пошиљку запакујете тако да се заштити њен садржај, друге пошиљке, као и  радници који рукују са њом. За штету која је проузрокована садржином или неодговарајућим паковањем поштанске пошиљке сами одговарате;

ПОЗИВОМ НА БРОЈ 1371 МОЖЕТЕ НАРУЧИТИ ПРИЈЕМ ПОШИЉАКА НА ВАШОЈ АДРЕСИ
За сва додатна питања можете нас контактирати путем:
контакт телефона: 051/241-598, 1371
email: ekspres@postesrpske.com

Списак мјеста у БиХ са роковима уручења можете погледати овдје.

Цјеновник за услугу Брзе Поште можете преузети oвдје.

Nije bilo moguće pronaći Web aplikaciju na adresi http://old.postesrpske.com/sites/state/cp/postal/fizicka-lica/brza-posta. Proverite da li ste ispravno uneli URL adresu. U slučaju da URL adresa služi za postojeći sadržaj, administrator sistema će možda morati da doda novi zahtev za mapiranjem URL adrese za namenjenu aplikaciju.
 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Брза пошта
Ћир > Услуге > Физичка лица > Брза пошта  

Microsoft Windows SharePoint Services Logo