Ћир > Услуге > Мјерење квалитета вршења универзалних поштанских услуга
Мјерење квалитета вршења универзалних поштанских услуга

 

Оператер поштанског саобраћаја је обавезан осигурати квалитет пријема и уручења

поштанских пошиљака у складу са мјерама одређеним Законом, осталим законским и

подзаконским актима који дефинишу дјелатност поштанског саобраћаја, а који нису у

супротности са Законом, актима Свјетског поштанског савеза, Општим условима за обављање  поштанских услуга .

 

Оператер поштанског саобраћаја је обавезан сваке године обавити мјерење квалитета

преноса поштанских пошиљака, ради утврђивања постотка уручених пошиљака и других

података који одређују квалитет обављања универзалних поштанских услуга.

 

Мјерење квалитета преноса поштанских пошиљака не односи се на пошиљке за које је

оператер поштанског саобраћаја уговорио с пошиљаоцем посебне рокове за пренос и

уручење.
 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Услуге
Ћир > Услуге > portal > Kvalitet  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
Kvalitet