Ћир > Услуге > Правна лица > Биз експрес

Биз експрес

Биз експрес- Провјерен партнер Вашег пословања, услуга која нуди пренос робе између правних лица, самосталних предузетника као и физичких лица с тим да најмање један корисник има закључен Уговор о преносу пошиљака Биз експреса (само правно лице или самостални предузетник може имати закључен Уговор о преносу пошиљака Биз експреса).

Услуга нуди пренос робе од врата до врата (door to door), на комплетном подручју Босне и Херцеговине, а у оквиру прописаних рокова преноса. Ваше пошиљке преузимамо на адреси, путем Хало центра (на број 1371), електронском поштом или путем wеб апликације за пријем пошиљака. Биз експрес пошиљком можете слати све што није писано саопштење, документ и она роба за коју важе законске забране.

За подручје Републике Српске највећа дозвољена дужина једне странице пошиљке Биз експреса износи 250 cm, а збир дужине, ширине и висине је 300 cm.

За подручје Федерације максимална димензија пошиљке Биз експреса је 120х80х100 cm. Пошиљка Биз експреса за подручје Федерације може бити масе максимално до 50 kg. У случају када је садржај пошиљке недјељив, маса пошиљке може бити и већа од 50 kg за подручје Републике Српске.

За кабасте пошиљке и све пошиљке чији габарити прелазе у збиру дужине, ширине и висине 300 cm, обрачун поштарине врши се на основу волуметријске (запреминске) масе пошиљке ако је већа од њене стварне масе. Волуметријска маса израчунава се по стандардној IАТА формули: дужина x ширина x висина (у cm)/5000= запреминска маса (у kg). За пошиљке Брзе поште у међународном саобраћају највећа димензија је 150 cm и маса до 30 kg.

Пошиљка Биз експреса је пошиљка са означеном вриједношћу. Поштарина за означену вриједност до 500,00 КМ урачуната је у основну цијену по маси (основно осигурање). За означену вриједност преко 500,01 КМ, поштарина се наплаћује по важећем Цјеновнику (допунско осигурање). Допунска услуга "Повратна документација" (поврат потписаних докумената - отпремница и сл.) је бесплатна (урачуната у основну цијену по маси).

Рок за уручење пошиљака Биз експреса је до 15 часова наредног дана за пошиљке које се предају до дефинисаног времена за предају, с тим да одредишна пошта (мјесто) има наредни дан размјену закључака. Када се пошиљка преда након дефинисаног времена, тада се рокови за уручење помјерају за један радни дан. У рокове преноса не рачунају се: дан пријема, дани кад пошта не ради (недјеља, државни или вјерски празници), вријеме кашњења због нетачне или непотпуне адресе, вријеме кашњења због више силе или застоја у саобраћају насталог без кривице Поште.

Пошиљке Биз експреса можете слати као: 

  •  Појединачну пошиљку
  •  Збирну пошиљку - најмање двије појединачне пошиљке од једног пошиљаоца за једног примаоца. Збирну пошиљку за подручје Федерације чине највише три појединачне пошиљке у склопу једне збирне, за РС нема ограничења. Минимална маса 5 kg у збиру, максимална маса 500 kg.
  • Палету

 Поштарина за пренос пошиљака може се наплатити од:

  • пошиљаоца ,
  • примаоца,
  • трећег лица, под условом да исти има закључен Уговор о преносу пошиљака Биз експрес

Цјеновник услуга можете погледати овдје.

Опште услове пословања можете погледати овдје.

Списак мјеста у БиХ са роковима уручења можете погледати овдје.

Контакт

За сва додатна питања можете нас контактирати путем: контакт телефона:051/246-042; 051/241-598; 055/239-010, 1371 е-mail: ekspres@postesrpske.com

Nije bilo moguće pronaći Web aplikaciju na adresi http://old.postesrpske.com/sites/state/cp/postal/pravna-lica/biz-usluge. Proverite da li ste ispravno uneli URL adresu. U slučaju da URL adresa služi za postojeći sadržaj, administrator sistema će možda morati da doda novi zahtev za mapiranjem URL adrese za namenjenu aplikaciju.
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) БИЗ услуге
Ћир > Услуге > Правна лица > БИЗ услуге