Ћир > Пошта > Акционари

Акционари

IV ванредна Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за IV ванредну Скупштину акционара која се одржава 30.09.2019. године

* Одлукa са IV ванредне Скупштине акционара одржане 30. 09. 2019. године

* Одлукa са IV ванредне Скупштине акционара одржане 30. 09. 2019. године

* Записник са IV ванредне Скупштине акционара одржане 30. 09. 2019. године

III ванредна Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за III ванредну Скупштину акционара која се одржава 23.08.2019. године

* Измјена дневног реда за III ванредну Скупштину акционара

* Материјали и приједлози одлука за измјењену тачку 5 дневног реда за III ванредну Скупштину акционара

* Одлуке са III ванредне Скупштине акционара одржане 23. 08. 2019. године

* Записник са III ванредне Скупштине акционара одржане 23. 08. 2019. године

Годишња Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за I Годишњу скупштину акционара која се одржава 14.06.2019. године

* Одлуке са Годишње скупштине акционара одржане 14. 06. 2019. године

* Записник са Годишње скупштине акционара одржане 14.06.2019. године

II ванредна Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за II ванредну Скупштину акционара која се одржава 29.03.2019. године

* Одлуке са II ванредне Скупштине акционара одржане 29. 03. 2019. године

* Записник са II ванредне Скупштине акционара одржане 29.03.2019. године

I ванредна Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за I ванредну Скупштину акционара која се одржава 04.02.2019. године

* Одлуке са I ванредне Скупштине акционара одржане 04. 02. 2019. године

* Записник са I ванредне Скупштине акционара одржане 04.02.2019. године

Годишња скупштина акционара (2018)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за I Годишњу скупштину акционара која се одржава 15.06.2018. године

* Одлуке са Годишње скупштине акционара одржане 15. 06. 2018. године

* Записник са Годишње скупштине акционара одржане 15.06.2018. године

I ванредна Скупштина акционара (2018)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за I ванредну Скупштину акционара која се одржава 19.02.2018. године

* Одлуке са I ванредне Скупштине акционара одржане 19. 02. 2018. године

* Записник са I ванредне Скупштине акционара одржане 19.02.2018. године

Годишња скупштина акционара (2017)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за Годишњу скупштину акционара која се одржава 09.06.2017. године

* Одлуке са Годишње скупштине акционара одржане 09. 06. 2017. године

* Записник са Годишње скупштине акционара одржане 09.06.2017. године

I ванредна Скупштина акционара (2017)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за I ванредну Скупштину акционара која се одржава 24.03.2017. године

* Одлуке са I ванредне Скупштину акционара одржане 24.03.2017. године

* Записник са I ванредне Скупштине акционара одржане 24.03.2017. године

Годишња скупштина акционара (2016)

* Позив

* Материјал и одлуке за Годишњу скупштину акционара која се одржава 10. 06. 2016. године

* Одлуке са Годишње скупштине акционара одржане 10. 06. 2016. године

* Записник са Годишње скупштине акционара одржане 10.06.2016. године

I ванредна Скупштина акционара (2016)

* Записник са I ванредне Скупштине акционара одржане 25. 03. 2016. године.

* Одлуке са I ванредне Скупштине акционара која је одржана 25.03.2016. године.

* Материјали и одлуке за I ванредну Скупштину акционара која се одржава 25.03.2016. године.

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Пошта
Ћир > Пошта > portal > akcionari2  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
akcionari2