Ћир > Пошта > Квалитет обављања универзалних поштанских услуга

Квалитет обављања универзалних поштанских услуга

Под квалитетом обављања универзалних поштанских услуга подразумијевају се мјере квалитета везана за пренос (пријем, отпрему, превоз, приспијеће и уручење) поштанских пошиљака које морају осигурати оператери поштанског саобраћаја корисницима поштанских услуга.

Универзалне поштанске услуге обезбјеђују се сваког радног дана, најмање пет радних дана у недељи, осим под условима и приликама које су поштанским прописима дефинисане као ванредне.

У унутрашњем поштанском саобраћају оператери поштанског саобраћаја који обављају универзалне поштанске услуге дужни су осигурати пренос и уручење:

  • 80% поштанских пошиљка у року од 1 радног дана (Д+1) ,
  • 85% поштанских пошиљака у року од два радна дана (Д+2), односно
  • 90% поштанских пошиљаја у року од 3 радна дана (Д+3).

У међународном поштанском саобраћају оператери поштанског саобраћаја дужни су задовољити критеријуме преноса пошиљака у складу са стандардима Свјетског поштанског савеза, који зависе од удаљености држава примаоца, саобраћајних веза и стандарда квалитета националних оператера универзалних поштанских услуга.

Са државама чланицама Европске уније оператери поштанског саобраћаја требају тежити циљном квалитету обављања универзалних поштанских услуга којим се обезбјеђује пренос просјечно

  • 85% писмоносних пошиљака у највише три радна дана и
  • 97% писмоносних пошиљака у највише пет радних дана.

У рокове преноса поштанских пошиљака не рачунају се:

а) дан пријема пошиљке (Д);

б) вријеме кашњења ради нетачне и непотпуне адресе;

ц) вријеме кашњења ради више силе или застоја у саобраћају насталог без кривице даваоца универзалних поштанских услуга;

д) нерадни дани и дани кад се не обавља уручење поштанских пошиљака.

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Пошта
Ћир > Пошта > portal > kvalitet  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
kvalitet